Regulamin

StartRegulamin

Korzystanie z zasobów eduroam jest dostępne dla wszystkich studentów, doktorantów, pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) oraz rezydentów i pracowników szpitali GUMed i jest równoważne z akceptacją Regulaminu usługi eduroam.

Sieć eduroam na terenie GUMed stanowi część sieci Uczelni, a tym samym każda osoba korzystająca z niej zobowiązana jest do przestrzegania Regulaminu Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej.

W celu właściwego obsługiwania incydentów sieciowych zbierane są następujące dane:

  • czas i niezbędne dane do zidentyfikowania użytkownika, którego uwierzytelniono,
  • adres IP przyznany urządzeniu związanym z tym użytkownikiem.

Aktualnie nie są stosowane żadne ograniczenia w dostępie do Internetu.


Jak dojechać?

Zobacz kampus